POGOJI POSLOVANJA smejko.si

 

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja imajo veljavnost pogodbe med vami (v nadaljevanju "uporabnik oz. naročnik") ter nami (v nadaljevanju "izvajalec storitve").
Z naročilom storitve izposoje in/ ali prevzemom opreme potrdite, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinjate. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne strani Smejko.Si, brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da naših storitev ne uporabljate.
Vsa komunikacija, ki se vrši med uporabnikom in izvajalcem storitev Smejko.Si, se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.
Cene vseh izdelkov so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV, izvajalec storitve ni zavezanec za DDV in v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 ne obračunava DDV. Cene veljajo do izdaje novega cenika. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Pri nakupu oz. izposoji se upošteva cena, ki velja v trenutku oddanega naročila.
Uporabnik storitev, katere izvaja Smejko.si, lahko postane vsaka polnoletna oseba (18 let ali več), ki ima stalno ali začasno prebivališče na področju Republike Slovenije.

 

2. IZPOSOJA IZDELKOV 

2.1. IzposojaNaročanje opreme, ki si jo uporabnik želi izposoditi, poteka preko e-pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefona 031 239 192 ali spletnega obrazca na spletni strani www.smejko.si .

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko številko, e-naslov ter naziv opreme.

V primeru, da želite odstopiti od naročila, nas o tem obvestite najkasneje v 3 urah po oddaji naročila.
Izvajalec storitve Smejko.si bo lahko, preden vam bo poslal paket z naročenim izdelkom, telefonsko preveril vaše podatke. 

Izposoja prsnih črpalk je mogoča samo po povzetju ali predplačilu na TRR št. SI56 6100 0000 7827 471.


2.2. Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje storitve izposoje traja najmanj mesec dni. Po preteku tega obdobja, v kolikor izposojenega izdelka ne vrnete, se vam naročnina avtomatično podaljša za naslednji mesec dni. Za datum vrnitve se šteje datum oddaje pošiljke na Pošti Slovenije.
Za "mesec" se šteje obdobje med dnevom, ko uporabnik prejme naročeni izdelek in dnem, ki se v naslednjem mesecu, po svoji številki, ujema z dnem, ko je mesec začel teči. Če tega dneva v naslednjem mesecu ni, se konča mesec zadnji dan v le-tem.


2.3. Prekinitev naročnine

Z vračilom izposojenega izdelka, se naročnina avtomatično prekine.
V primeru predčasnega vračila izdelka, se obračuna zadnji mesec kot celota (npr. dogovorjena izposoja je mesec dni, vrnitev izdelka po 14 dneh – obračuna se mesec dni).
Naročnino lahko prekine tudi izvajalec storitev Smejko.si, v kolikor uporabnik, kljub opominom, ne poravna zapadlih računov.

Izvajalec storitev Smejko.si si pridržuje pravico odpovedati naročnino uporabniku, ki ima več kot dva zapadla računa.

 

2.4. Dostava

Dostavo ter prevzem paketov opravlja podjetje Pošta Slovenije.
Strošek pakiranja in transporta (dostava in prevzem) za naročeni paket znaša 4,00 EUR, v primeru pošiljanja in plačila po povzetju se obračunajo še stroški plačila po povzetju. Čas dostave je praviloma 1-2 delovna dneva. V primeru daljšega dobavnega roka, bo izvajalec storitve Smejko.Si o tem obvestil uporabnika.

Če uporabnik ne prejme paketa v roku 4 delovnih dni od naročila, naj nemudoma pošlje elektronsko sporočilo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oz. pokliče izvajalca storitve Smejko.si na tel. št. 031 239 192, da se naredi poizvedba.

 

2.5. Plačevanje naročnine

Uporabnik storitev izposoje izdelkov, katere izvaja Smejko.si, se izrecno zaveže redno plačevati mesečno naročnino, ki je določena na spletni strani www.smejko.si.
Račune za naročnino bo uporabnik prejel na njegov elektronski naslov, katerega je navedel ob naročilu. Račune v fizični obliki hrani izvajalec storitve Smejko.si na sedežu podjetja. 2.6. Nakup rabljenega izdelka

Izvajalec storitve Smejko.si omogoča uporabniku tudi nakup kateregakoli izposojenega oz. rabljenega izdelka. Za več informacij pošljite povpraševanje na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oz. pokličite na tel. št. 031 239 192.

Pri nakupu rabljenega izdelka je veljavnost garancije 3 mesece od dneva nakupa, razen za potrošni material (npr. baterije), kjer garancija ne velja.
Garancija se lahko uveljavlja skupaj s kopijo računa. V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela,...), garancija ne velja. Prav tako garancije ni mogoče uveljaviti v primeru, ko so na izdelku vidni posegi tujih, nepooblaščenih oseb, pri napačnem upravljanju in pri uporabi neoriginalnih elementov. 2.7. Skrb za izposojeni izdelek

Izvajalec storitve Smejko.si je dolžan, pred izposojo izdelka, le-tega skrbno pregledati, preveriti njegovo delovanje ter ga očistiti. Izvajalec storitve Smejko.si bo poskrbel, da bodo vsi elektronski izdelki brezhibni ter opremljeni z baterijami. V primeru, da se bodo baterije izpraznile med naročniškim obdobjem, jih izvajalec storitve Smejko.si ni dolžan zamenjati.
Uporabnik je dolžan z izposojenim izdelkom ravnati pazljivo ter skrbeti zanj kot dober gospodar, kar pomeni:

  1. da bo opremo uporabljal izključno za namene in v skladu z navodili za uporabo,
  2. da poskrbi, da izdelek ne pride v stik z vodo, ognjem, živalmi,...
  3. da poskrbi, da se bo izdelek uporabljal izključno v zaprtih prostorih (npr. v stanovanju),
  4. da poskrbi, da se izdelek ne bo umazal s hrano, zemljo, peskom, blatom,...
  5. da poskrbi, da bo vrnjen izdelek čist, brez vidnih sledov umazanije

V primeru, da bo vrnjen izdelek umazan do te mere, da ga ne bo več možno očistiti, se šteje za poškodovanega oz. uničenega. V tem primeru izvajalec zaračuna stroške v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

 

2.8.1. Odtujena oprema

V kolikor uporabnik, kljub opominom, ne poravna zapadlih obveznosti ter ne vrne izposojenega izdelka, lahko izvajalec storitve Smejko.si enostransko ugotovi, da je izdelek odtujen.
Zato je izvajalec storitve Smejko.si upravičen do izplačila odškodnine, ki je praviloma enaka priporočeni maloprodajni ceni izdelka.

 

2.8.2. Izgubljena oprema ali del opreme

V kolikor uporabnik izgubi opremo ali del opreme, ima 7 dni časa, da le-to poišče ter vrne.
V primeru, da tega ne stori, mu bo izvajalec storitev Smejko.si zaračunal odškodnino, ki je praviloma enaka priporočeni maloprodajni ceni izdelka.
V kolikor uporabnik izgubi oz. uniči originalno embalažo, v kateri je prejel izposojeni izdelek, izvajalec zaračuna nadomestilo za izgubljeno embalažo v vrednosti 5 EUR.

 

2.8.3. Poškodovana / polomljena/ nedelujoča oprema

Izvajalec storitve Smejko.si je upravičen do odškodnine, če je vrnjena oprema poškodovana, polomljena oz. nedelujoča, in sicer praviloma v višini priporočene maloprodajne cene izdelka.
V kolikor uporabnik prejme poškodovan oz. nedelujoč izdelek, mora najkasneje v 24 urah po prejemu izdelka o tem obvestiti izvajalca storitve Smejko.si, in sicer na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oz. na tel. št. 031 239 192. Uporabniku bo poslan nov izdelek, brez dodatnih stroškov.

V kolikor uporabnik v 24 urah po prejemu paketa izvajalcu storitve Smejko.si ne sporoči, da je prejel poškodovan oz. nedelujoč izdelek, se šteje, da je prejel brezhiben izdelek ter da je bil izdelek poškodovan kasneje, s strani uporabnika.

 

2.9. Stroški izterjave in opominov

Izvajalec lahko zaračuna stroške opominjanja v višini 5 EUR za vsak posamezni opomin.

V primeru izterjave katerihkoli neplačanih računov (predvsem najemnin ter odškodnin za nevrnjene oz. poškodovane izdelke) je uporabnik dolžan plačati dolgovane zneske, zamudne obresti za te zneske in vse stroške izterjave.

 

3. NAKUP NOVIH, NERABLJENIH IZDELKOV

Naročila sprejemamo preko e-pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Naročilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek kupca, naslov za dostavo, telefonsko številko, e-naslov ter naziv izdelka.

Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana. V primeru, da želite odstopiti od naročila, nas o tem obvestite najkasneje v 3 urah po oddaji naročila. Plačilo je po predračunu. Strošek pakiranja in dostave znaša 4,00 EUR.
Čas dostave je praviloma 1-2 delovna dneva. V primeru daljšega dobavnega roka, bo izvajalec storitve Smejko.si o tem obvestil kupca.

V kolikor kupec z naročenim izdelkom ni zadovoljen oz. želi od nakupa odstopiti (iz kakršnegakoli razloga), blago vrne v roku 15 dni od datuma prejema le-tega. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti izvajalca storitev Smejko.Si.

Izdelek mora zapakirati v ustrezno embalažo, zraven pa priložiti tudi kopijo računa in dopis (številka TRR za vračilo kupnine). Stroške pošiljanja krije pošiljatelj (kupec). Izvajalec storitev Smejko.si ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk.

Blago mora biti nepoškodovano, nerabljeno, v nespremenjeni količini, v originalni embalaži z vso priloženo dokumentacijo.
Le v tem primeru bo izvajalec storitve Smejko.Si na račun kupca vrnil celotno kupnino, in sicer najkasneje v roku 15 dni od datuma prejema vrnjenega blaga.

Izvajalec storitve Smejko.Si jamči za kakovost blaga z garancijo uvoznika oz. proizvajalca blaga. Garancija se lahko uveljavlja le skupaj s kopijo računa.
Garancija praviloma velja 12 mesecev od dneva nakupa, razen za potrošni material (npr. baterije), kjer garancija ne velja. V primeru tovarniških okvar v garancijskem roku, se le-te na servisu odpravijo brezplačno.

V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe (napačnega upravljanja, neupoštevanja navodil za uporabo), malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela,...) garancija ne velja. Prav tako garancije ni mogoče uveljavljati v primeru, ko so na blagu vidni posegi tujih, nepooblaščenih oseb.

 

4. ODGOVORNOST

Naročnik odgovarja za točnost podatkov, ki jih navede ob prijavi.
Uporabnik je dolžan, pred uporabo odstraniti vso embalažo in jo shraniti ter uporabiti pri vračilu.
Izvajalec storitve Smejko.si zavrača vsakršno odgovornost za škodo, izgubo in poškodbe, ki bi lahko nastala naročniku oz. njegovim otrokom zaradi storitve spletne izposoje, njenega nedelovanja ali počasnejše odzivnosti. Izvajalec storitve Smejko.si ne odgovarja za izdelke, ki si jih naročnik izposodi oz. kupi. Prav tako izvajalec storitve Smejko.si ne odgovarja za poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe izdelkov ter embalaže. Izvajalec storitve Smejko.si omejuje svojo odgovornost v največji zakonsko dopuščeni meri.

Uporabnik se strinja, da so izposojeni Izdelki namenjeni izključno privatni in osebni rabi ter se ne smejo uporabljati v komercialne namene.

 

5. REKLAMACIJE

Izvajalec storitve Smejko.si vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi s spletno izposojo igrač/izdelkov skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

 

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec storitve Smejko.si varuje osebne podatke naročnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Podatke, ki jih boste posredovali ob prijavi, bomo zbirali, obdelovali in uporabljali za statistične ter marketinške namene. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam brez vašega pisnega soglasja. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Ob morebitnem „vdoru“ v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti.

 

7. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Izvajalec storitve Smejko.si si pridržuje pravico,

da splošne pogoje občasno spremeni, in sicer brez predhodnega obvestila. Spremembe veljajo od trenutka objave.
V kolikor uporabnik, ob spremembi splošnih pogojev, ne bo odpovedal naročniškega razmerja ter bo nadaljeval z uporabo storitev, se šteje, da s spremembami soglaša.

 

8. AVTORSKE PRAVICE NA SPLETNI STRANI

Celotna vsebina, ki je objavljena na spletni strani www.smejko.si, je last izvajalca storitve. Vse pravice so pridržane.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno še posebej označevati. Prepovedana je reprodukcija, kopiranje, distribucija, javno prikazovanje, predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani je dovoljeno le s pisno odobritvijo lastnika.

 

9. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Znamka SMEJKO.SI je zaščitena znamka, last izvajalca storitve, zato ima lahko vsaka neavtorizirana uporaba kazenskopravne ali odškodninske posledice.

 

10. REŠEVANJE SPOROV 

Izvajalec storitev Smejko.Si si prizadeva za sporazumno reševanje sporov. V nasprotnem primeru je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Vrhnika, 01.07.2014

 

Izvajalec storitve smejko.si:

Simona Černetič s.p.

Velika Ligojna 29D

1360 Vrhnika

Tel: 031/ 239 192

e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.smejko.si

Joomla templates by a4joomla